logotyp-metanoia-maria-rozwadowska

Krąg Kobiet

 Krąg to miejsce ogromnego zaufania i prawdy. Tu jesteśmy w pełni sobą, jesteśmy autentyczne i czujemy się bezpiecznie. Dzielimy się otwarcie swoimi marzeniami, pragnieniami, jak i obawami, ograniczeniami i wszystkim tym, co jest dla nas w danej chwili ważne i żywe.

Ta najważniejsza zasada kręgu, jaką jest autentyczność i jednocześnie głęboki szacunek i wsparcie siebie nawzajem, jest sekretnym źródłem mocy i uzdrawiającej siły kręgu.

” Siostrzeństwo staje się mocne, kiedy kobiety postrzegają się wzajemnie jako równe części całości. W kręgu kobiet nie ma miejsca na hierarchiczny porządek.


Zasada << Życie, Jedność i Równość po Wieczność >> stanowi podstawę harmonijnego kręgu Siostrzeństwa. Każdą kobietę prosi się, by rozwijała swoje dary, talenty i zdolności jako osobisty wkład na rzecz całości, i każdej wyraża się uznanie za tę pracę. Każda kobieta jest dla siebie sędzią; prawda jej działań i prawość jej słów to wzorzec, którego używa, swoim przykładem wskazując innym drogę. Od każdej wymaga się, aby stanęła twarzą  w twarz ze swoimi wewnętrznymi ograniczeniami, lękami i wyzwaniami oraz aby uzdrowiła te części siebie, by stać się żywym uosobieniem osobistej wizji.”
Jamie Sams

Na Kręgach spotykamy się cyklicznie, w kameralnym gronie kobiet. Zbieramy się, by wspierać się, dzielić sobą i tym, co w nas jest w danej chwili ważne. Pielęgnujemy swoją kobiecość w ruchu i w medytacji. Łączymy z polem duszy. Odnajdujemy wskazówki do dalszych działań w życiu.

W zależnosci od energii grupy, na każdym ze spotkań, przygladamy sie innym tematom. Wchodzimy w kobiecą energię i dajmy sie ponieść temu, co się w nas pojawia.

Zapisz się na listę rezerwową