logotyp-metanoia-maria-rozwadowska

Metody

 

Ustawienia Systemowe, czyli jak uzdrowić bliskie relacje

ustawienia-systemowe-maria-rozwadowska-metody-pracy-sesje-indywidualne-warsztaty

Ustawienia systemowe to dla mnie najskuteczniejsza metoda terapeutyczna, z jaką się do tej pory spotkałam.

Pierwotną ideą jej twórcy - Berta Hellinga - było pojednanie członków rodzin oraz rozwikłanie blokad stojących za pełnym rozkwitem potencjału życiowego danego człowieka.

Pracując metodą ustawień, poruszamy się w dwóch przestrzeniach: Twojej osobistej oraz Twojego systemu. 

Głęboka życzliwość i szacunek do Ciebie i członków Twojej rodziny, są kluczem do doświadczenia energii pola morfogenetycznego Twojej rodziny. Podczas pracy, rozpoznajemy nieświadome przyczyny niepowodzeń, a także trudnych emocji w Twoim życiu. Np. często w sposób od nas niezależny i zwykle nieświadomy nasza miłość czuwa, przy którymś z członków Twojej rodziny, który zmarł i/lub miał trudny los. Mówiąc bardziej naukowo, w komórkach naszego ciała zostaje zapisane traumatyczne wydarzenie naszego przodka, po to by móc potencjalnie ochronić nas w przyszłości (to rodzaj adaptacji). Nasze ciało nie rozpoznaje, że warunki i sytuacja, w jakiej żyjemy nie są sytuacją naszego przodka, jednak zapis pozostaje. Często „tam” zatrzymuje się siła życiowa, twórczość, kreatywność i radość.

Odkrycie rodzinnych dynamik i zmiana postrzegania, budzą nas do Naszego Życia. Budzą uśpiony w nas potencjał, przywracają energie oraz niosą uzdrowienie na poziomie energetycznym, mentalnym oraz fizycznym.

„Twoje zadanie nie polega na szukaniu miłości, ale odkrywaniu wszelkich przeszkód w sobie, które przeciwko miłości wzniosłeś.” ~ Rumi

OWOCE PRACY USTAWIENIOWEJ:

 • Uświadomienie sobie głębszej dynamiki istniejącej w relacji między Tobą, a ważną dla Ciebie osobą.
 • Odkrycie przyczyn konkretnej trudności w Twoim życiu zawodowym oraz osobistym. 
 • Uwolnienie barier, które uniemożliwiają przepływ miłości w relacjach między Tobą, a osobą z systemu (mama, tata, dziecko, partner…)
 • Rozpłynięcie blokad, będących przeszkodą do Twojego sukcesu (zdrowotnego, osobistego, zawodowego).
 • Wzrost samoświadomości i pewności siebie. Poczucie bycia właściwym — na właściwym miejscu. Osadzenie w systemie rodzinnym. Poczucie zakorzenienia i spełnienia

 

KRONIKI AKASZY, NASZE BOSKIE WIFI

Kroniki Akaszy są narzędziem, który daje nam bezpośredni dostęp do naszej wyższej świadomości. Są polem energetycznych informacji, przestrzenią mądrości, miłości, dobra i wiedzy. Bywają często porównywane do wielkiego komputera, w którym zawarte są wszystkie dane dotyczące naszego życia, w każdym wymiarze czasu i przestrzeni.

kroniki-akaszy-dr-maria-rozwadowska-metody-pracy-sesje-indywidualne-warsztaty

Akasza (ā – ĸ ā - sha) w Sanskrycie oznacza słowo „eter”.

Podczas pracy z kronikami kontaktujemy się z tzw. przewodnikami duchowymi, uzyskując od nich perspektywę inną niż ludzka. Doświadczamy przesunięcia z egotycznego stanu świadomości do stanu świadomości Uniwersalnej/ Boskiej. To poszerzenie perspektywy pozwala nam włączyć nową wiedzę do codziennego życia rozwiązując przy tym trudności, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. 

Sama korzystam z Kronik na codzień. Dają mi poczucie głębokiego zrozumienia rzeczywistości, która wydarzają się wokół mnie. W konsekwencji odczuwam autentyczny, wewnętrzny pokój.

„ Prowadząc dialog z duszą, zawsze zmierzasz w dobrym kierunku” ~ Gabriel Orr

Podczas pracy z Kronikami możesz zadawać konkretne pytania dotyczące każdej ze sfer Twojego Życia:

 • osobistej ścieżki i rozwoju (np. co powinnam wiedzieć, aby moc w pełni doświadczyć swojego potencjału?) 
 • relacji i związków z rodziną i innymi ludźmi. (Np. co powinnam wiedzieć, żeby lepiej zadbać o siebie/ o relacje z daną osobą?)
 • powtarzających się wzorców zachowań (np. jaki wzorzec zachowania blokuje przepływ miłości w relacji/ uniemożliwia podejmowanie ryzyka itp.?)
 • zdrowia (np. na czym powinnam się teraz skupić najbardziej, aby utrzymać dobre zdrowie?)
 • i innych pojawiających się pytań.

Pytania możesz sformułować tak, jak czujesz. 

Podczas pracy możemy je dowolnie przeformułowywać, aby uzyskać jak najpełniejszą i najgłębszą odpowiedź na zadane pytanie, a także odkryć pierwotne zródło problemów, wynikających z niesłużących schematów myślenia, przekonań czy rodowych obciążeń. 

 

ODCZYT PLANU DUSZY

system-odczytu-planu-duszy-dr-maria-rozwadowska-metody-pracy-sesje-indywidualne-warsztaty

Jeśli chcesz odkryć swoje potencjalnie silne strony, nauczyć się w jaki sposób pokonać życiowe wyzwania i odnaleźć cel swojej duszy, sugeruje nie szukać dalej.” ~ Stephen Gawtry, Wydawca Zarządzający, Watkins Mind, Body, Spirit magazine

PLAN DUSZY jest nową interpretacją starożytnego systemu analizy celu życia zwanego Gematrią.

Ta metoda pracy działa na dwóch poziomach: świadomym i nieświadomym. System odczytu Planu Duszy, wykorzystując wibrację dźwięku i intencję stojącą za imieniem i nazwiskiem nadanym przy urodzeniu, pozwala określić osobisty “Plan Twojej Duszy”. Pierwsze, nadane w dniu urodzenia imię/imiona i nazwisko są twoją dominującą wibracją. Te wibracje pozostają w mocy przez całe życie człowieka. Jeśli jednak zmienimy imię, imiona i/lub nazwisko, to również nowo przybrane imię/nazwisko będzie miało znaczący wpływ na twoje życie. Nazywamy te nowe wibracje - nakładką.

Kiedyś metoda odczytu Planu Duszy była dostępna tylko dla nielicznych. Opierała się na starożytnych tekstach Sefer Yetzirah, badającej sposób tworzenia rzeczywistości za pomocą dźwięku, liter oraz słów. Zawiera również metodę gematrii przekazaną przez dr Franka Alpera w latach 1930-2007. Te wartościowe materiały były wówczas niełatwe do praktycznego zastosowania. 

Dzisiaj, za sprawą modernizacji i rozszerzenia materiałów, psychoterapeuta Blue Mardsen, poszerzył owe materiały, nadając im jeszcze większej głębi oraz niedualistycznego charakteru. Dzięki temu, metoda stała się dostępna dla każdego, będąc przy tym niezwykle potężnym i konkretnym systemem wskazówek dotyczących celów i wyzwań naszego życia.

CO DAJE NAM W PRAKTYCE ODCZYT PLANU DUSZY?

Poprzez odkrycie swojego Planu Duszy, w naturalny sposób zaczynamy z nim integrować. Uświadamiamy sobie swoją prawdziwą naturę. Coraz więcej osób łączy się z przeznaczeniem swojej duszy. Odczyt Planu Duszy pomaga pogłębić ten proces, doświadczyć życiowej pełni i samorealizacji. 

Plan Duszy pomaga odpowiedzieć sobie na pytania: Kim jestem? Jaki jest cel głębszy cel mojego życia? Czego szukam? Dlaczego życie stawia przede mną takie, a nie inne wyzwania?

„Plan Duszy zawiera dwadzieścia dwie wibracje, które pochodzą z alfabetu hebrajskiego. Odczyt polega na przekształceniu liter, znajdujących się Twoim imieniu i nazwisku, w liczby. 

Graficznym przedstawieniem energii indywidualnego Planu Duszy jest Gwiazda Stworzenia, którą tworzą dwa nakładające się na siebie trójkąty. Trójkąt skierowany w dół pokazuje nam ziemskie doświadczenia danej osoby, a  trójkąt skierowany w górę uwidacznia doświadczenia duchowe (zazwyczaj w uaktywnia się po 35 roku życia). Każdy z trójkątów opisuje talenty, wyzwania oraz cele ziemskie lub duchowe. W samym środku trójkąta znajduje się energia Przeznaczenia Duszy również nazywana Kwintesencją Duszy. Indywidualny Odczyt  i cały Plan duszy pomaga każdej osobie zintegrować umysł, ciało i duszę.” ~

„Plan Duszy” Blue Mardsen

Sesja odczytu planu duszy składa się z trzech części:

 1. Pierwsza część odczytu, to raport, który sporządzam dla Ciebie, po otrzymaniu wszystkich danych. Dostajesz opis swojej Gwiazdy Stworzenia wraz ze wstępna interpretacją. W tej części samodzielnie pracujesz z raportem. Próbujesz wyczuć czy do Ciebie pasuje i jak się z nim czujesz. Świadomie zaczynasz kontaktować się z energiami Twojej Gwiazdy Stworzenia. Wyczuwasz, gdzie jest połączenie, a gdzie go nie ma. W tym czasie, na poziomie podświadomym powoli rozpoczynasz proces integracji z Planem Twojej Duszy.
 2. Po kilku dniach spotykamy się na sesję, podczas której omawiamy Plan Duszy w odniesieniu do Twojego życia, Twoich wyzwań, zmagań, pragnień oraz marzeń i umiejętności, jakie posiadasz. Szukamy wzajemnych zależności w energiach, które ujawniają przed nami Twoje największe potencjały oraz optymalny sposób uzdrawiania.

 3. Ostatnia część odczytu, to medytacja, polegająca na energetycznym połączeniu z Planem Twojej Duszy na poziomie podświadomym.

Po sesji Planu Duszy:

 • Określisz swoje główne życiowe wyzwania. 
 • Odkryjesz swoje mocne strony oraz duchowe talenty.
 • Zanalizujesz cel swojej Duszy
 • Lepiej zrozumiesz przeszłość.
 • Odkryjesz potencjał przyszłości.
 • Określić kierunek swoich działań.

Wchodzimy obecnie w czas, który niezwykle wspiera nas w procesie pełnej aktywacji osobistych Planów Duszy. Jeśli czujesz, że ten czas nadszedł także dla Ciebie, zapraszam!

Ustawienia Systemowe

Ustawienia systemowe to najskuteczniejsza metoda terapeutyczna, z jaką się do tej pory spotkałam.

 

Odkrycie rodzinnych dynamik pozwala zmienić postrzeganie oraz uwolnić stłumione emocje. W konsekwencji rośnie nasza energia, ujawnia się nasz potencjał oraz nastepuje uzdrowienie na poziomie energetycznym, mentalnym oraz fizycznym.

Pierwotną ideą jej twórcy – Berta Hellinga – było pojednanie członków rodzin oraz rozwikłanie blokad stojących za pełnym rozkwitem potencjału życiowego danego człowieka.

Pracując metodą ustawień, poruszamy się w dwóch przestrzeniach: Twojej osobistej oraz Twojego systemu.

Głęboka życzliwość i szacunek do Ciebie i członków Twojej rodziny, są kluczem do doświadczenia energii pola morfogenetycznego Twojej rodziny. Podczas pracy, rozpoznajemy nieświadome przyczyny niepowodzeń, a także trudnych emocji w Twoim życiu. Np. często w sposób od nas niezależny i zwykle nieświadomy nasza miłość czuwa, przy którymś z członków Twojej rodziny, który zmarł i/lub miał trudny los. Mówiąc bardziej naukowo, w komórkach naszego ciała zostaje zapisane traumatyczne wydarzenie naszego przodka, po to by móc potencjalnie ochronić nas w przyszłości (to rodzaj adaptacji). Nasze ciało nie rozpoznaje, że warunki i sytuacja, w jakiej żyjemy nie są sytuacją naszego przodka, jednak zapis pozostaje. Często „tam” zatrzymuje się siła życiowa, twórczość, kreatywność i radość.

„Twoje zadanie nie polega na szukaniu miłości, ale odkrywaniu wszelkich przeszkód w sobie, które przeciwko miłości wzniosłeś.”

~ Rumi

OWOCE PRACY USTAWIENIOWEJ:

 • Uświadomienie sobie głębszej dynamiki istniejącej w relacji między Tobą, a ważną dla Ciebie osobą.
 • Odkrycie przyczyn konkretnej trudności w Twoim życiu zawodowym oraz osobistym.
 • Uwolnienie barier, które uniemożliwiają przepływ miłości w relacjach między Tobą, a osobą z systemu (mama, tata, dziecko, partner…)
 • Rozpłynięcie blokad, będących przeszkodą do Twojego sukcesu (zdrowotnego, osobistego, zawodowego).
 • Wzrost samoświadomości i pewności siebie. Poczucie bycia właściwym — na właściwym miejscu. Osadzenie w systemie rodzinnym. Poczucie zakorzenienia i spełnienia

Kroniki Akaszy

Korzystam z Kronik na co dzień. Dają mi poczucie głębokiego zrozumienia rzeczywistości, która wydarza się wokół mnie. W konsekwencji odczuwam autentyczny, wewnętrzny spokój.

 

Akasza (ā – ĸ ā – sha) w Sanskrycie oznacza słowo „eter”.

Kroniki są narzędziem, które daje nam bezpośredni dostęp do naszej wyższej świadomości. Są polem energetycznych informacji, przestrzenią mądrości, miłości, dobra i wiedzy. Bywają często porównywane do wielkiego komputera, w którym zawarte są wszystkie dane dotyczące naszego życia, w każdym wymiarze czasu i przestrzeni.

Podczas pracy z kronikami kontaktujemy się z tzw. przewodnikami duchowymi, uzyskując od nich perspektywę inną niż ludzka. Doświadczamy przesunięcia z egotycznego stanu świadomości do stanu świadomości Uniwersalnej/ Boskiej. To poszerzenie perspektywy pozwala nam włączyć nową wiedzę do codziennego życia rozwiązując przy tym trudności, z którymi nie potrafimy sobie poradzić.

„Prowadząc dialog z duszą, zawsze zmierzasz w dobrym kierunku.”

~ Gabriel Orr

Podczas pracy z Kronikami możesz zadawać konkretne pytania dotyczące każdej ze sfer Twojego Życia:

 • osobistej ścieżki i rozwoju (np. co powinnam wiedzieć, aby móc w pełni doświadczyć swojego potencjału?)
 • relacji i związków z rodziną i innymi ludźmi. (Np. co powinnam wiedzieć, żeby lepiej zadbać o siebie/ o relacje z daną osobą?)
 • powtarzających się wzorców zachowań (np. jaki wzorzec zachowania blokuje przepływ miłości w relacji/ uniemożliwia podejmowanie ryzyka itp.?)
 • zdrowia (np. na czym powinnam się teraz skupić najbardziej, aby utrzymać dobre zdrowie?)
 • i innych pojawiających się pytań.

Pytania możesz sformułować tak, jak czujesz.

Podczas sesji możemy je dowolnie przeformułowywać, aby uzyskać jak najpełniejszą i najgłębszą odpowiedź na zadane pytanie, a także odkryć pierwotne zródło problemów, wynikających z niesłużących schematów myślenia, przekonań czy rodowych obciążeń.

Odczyt Planu Duszy

Odczyt Planu Duszy to metoda działająca na świadomym i nieświadomym poziomie. Umożliwia subtelne połączenie się z planem Twojej Duszy oraz odkrycie największych duchowych i ziemskich wyzwań, talentów oraz celów, jakie przed Tobą stawia dusza.

.

 

“Jeśli chcesz odkryć swoje potencjalnie silne strony, nauczyć się w jaki sposób pokonać życiowe wyzwania i odnaleźć cel swojej duszy, sugeruje nie szukać dalej.”

~ Stephen Gawtry, Wydawca Zarządzający, Watkins Mind, Body, Spirit magazine

PLAN DUSZY jest nową interpretacją starożytnego systemu analizy celu życia zwanego Gematrią.

Ta metoda pracy działa na dwóch poziomach: świadomym i nieświadomym. System odczytu Planu Duszy, wykorzystując wibrację dźwięku i intencję stojącą za imieniem i nazwiskiem nadanym przy urodzeniu, pozwala określić osobisty “Plan Twojej Duszy”. Pierwsze, nadane w dniu urodzenia imię/imiona i nazwisko są twoją dominującą wibracją. Te wibracje pozostają w mocy przez całe życie człowieka. Jeśli jednak zmienimy imię, imiona i/lub nazwisko, to również nowo przybrane imię/nazwisko będzie miało znaczący wpływ na twoje życie. Nazywamy te nowe wibracje – nakładką.

Kiedyś metoda odczytu Planu Duszy była dostępna tylko dla nielicznych. Opierała się na starożytnych tekstach Sefer Yetzirah, badającej sposób tworzenia rzeczywistości za pomocą dźwięku, liter oraz słów. Zawiera również metodę gematrii przekazaną przez dr Franka Alpera (żył on w latach 1930-2007). Te wartościowe materiały były wówczas niełatwe do praktycznego zastosowania.

Dzisiaj, za sprawą modernizacji i rozszerzenia materiałów, psychoterapeuta Blue Mardsen, poszerzył owe materiały, nadając im jeszcze większej głębi oraz niedualistycznego charakteru. Dzięki temu, narzędzie to stało się dostępne dla każdego, będąc przy tym niezwykle potężnym i konkretnym systemem wskazówek dotyczących celów i wyzwań naszego życia.

„Bądź sobą. Wszyscy inni są już zajęci”

~ Oscar Wild

CO DAJE NAM W PRAKTYCE ODCZYT PLANU DUSZY?

Poprzez odkrycie swojego Planu Duszy, w naturalny sposób zaczynamy z nim integrować. Uświadamiamy sobie swoją prawdziwą naturę. Coraz więcej osób łączy się z przeznaczeniem swojej duszy. Odczyt Planu Duszy pomaga pogłębić ten proces, doświadczyć życiowej pełni i samorealizacji.

Plan Duszy pomaga odpowiedzieć sobie na pytania: Kim jestem? Jaki jest głębszy cel mojego życia? Czego szukam? Dlaczego życie stawia przede mną takie, a nie inne wyzwania?

NA CZYM POLEGA ODCZYT:

„Plan Duszy zawiera dwadzieścia dwie wibracje, które pochodzą z alfabetu hebrajskiego. Odczyt polega na przekształceniu liter, znajdujących się Twoim imieniu i nazwisku, w liczby.

Graficznym przedstawieniem energii indywidualnego Planu Duszy jest Gwiazda Stworzenia, którą tworzą dwa nakładające się na siebie trójkąty. Trójkąt skierowany w dół pokazuje nam ziemskie doświadczenia danej osoby, a  trójkąt skierowany w górę uwidacznia doświadczenia duchowe (zazwyczaj uaktywnia się po 35 roku życia). Każdy z trójkątów opisuje talenty, wyzwania oraz cele ziemskie lub duchowe. W samym środku trójkąta znajduje się energia Przeznaczenia Duszy również nazywana Kwintesencją Duszy. Indywidualny Odczyt  i cały Plan duszy pomaga każdej osobie zintegrować umysł, ciało i duszę.”

„Plan Duszy” Blue Mardsen

Sesja odczytu planu duszy składa się z trzech części:

 1. Pierwsza część odczytu, to raport, który sporządzam dla Ciebie, po otrzymaniu wszystkich danych. Dostajesz opis swojej Gwiazdy Stworzenia wraz ze wstępna interpretacją. W tej części samodzielnie pracujesz z raportem. Próbujesz wyczuć czy do Ciebie pasuje i jak się z nim czujesz. Świadomie zaczynasz kontaktować się z energiami Twojej Gwiazdy Stworzenia. Wyczuwasz, gdzie jest połączenie, a gdzie go nie ma. W tym czasie, na poziomie podświadomym powoli rozpoczynasz proces integracji z Planem Twojej Duszy.

II. Po kilku dniach spotykamy się na sesję, podczas której omawiamy Plan Duszy w odniesieniu do Twojego życia, Twoich wyzwań, zmagań, pragnień oraz marzeń i umiejętności, jakie posiadasz. Szukamy wzajemnych zależności w energiach, które ujawniają przed nami Twoje największe potencjały oraz optymalny sposób uzdrawiania.

III. Ostatnia część odczytu, to medytacja, polegająca na energetycznym połączeniu z Planem Twojej Duszy na poziomie podświadomym.

Po sesji Planu Duszy:

 • Określisz swoje główne życiowe wyzwania.
 • Odkryjesz swoje mocne strony oraz duchowe talenty.
 • Zanalizujesz cel swojej Duszy
 • Lepiej zrozumiesz przeszłość.
 • Odkryjesz potencjał przyszłości.
 • Określić kierunek swoich działań.

Wchodzimy obecnie w czas, który niezwykle wspiera nas w procesie pełnej aktywacji osobistych Planów Duszy. Jeśli czujesz, że ten czas nadszedł także dla Ciebie, Zapraszam Cię serdecznie do tej ekscytującej przygody!

Wiedza